-  - 

DOHODA O ZASTOUPENÍ PŘI VÝVOJI

I. STRANY

hi SEO, s.r.o.
Ičo.: 09894446

Svážná 393/1, Brno 63400
info@bedesign.cz
www.beDesign.cz
Dále jen „Dodavatel“.

a

Dále jen „Odběratel“.